Firma Waldi Członkiem Stowarzyszenia Importerów Ryb

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit działąjącą w Polsce od 2003 roku. Główne cele SIR są następujące:

  • reprezentacja środowiska zawodowego członków
  • wspieranie rozwoju rynku rybnego w Polsce
  • popularyzacja zagadnień zdrowego żywienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkty rybne
  • upowszechnianie zasad etyki kupieckiej w działalności handlowej

Członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia (polskie osoby fizyczne zajmujące się zawodowo importem ryb) oraz członkowie wspierający (osoby prawne) tworzą obecnie reprezentację dwudziestu ośmiu podmiotów gospodarczych zajmujących się importem, przetwórstwem, eksportem, przechowalnictwem i logistyką w branży rybnej.

Przedsiębiorstwa stowarzyszone w SIR mają w swojej ofercie pełną gamę ryb i produktów rybnych występujacych na polskim rynku i są w stanie odpowiedzieć na każde wyzwanie ze strony operatorów handlowych i konsumentów.